Home Jeugdraad Jeugdwerk Vakantieaanbod Agenda Uitleendienst Contact

Statuten

In onze statuten vind je meer informatie over onze doelstelling, samenstelling, interne afspraken, manier van besluitvorming, ...

Het begint als volgt:
De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstellingen:
- adviezen uitbrengen betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijns¬aspecten van kinderen en jongeren in de gemeente;
- initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd te bevorderen;
- bij kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen, alsook inspraak stimuleren.

Om verder te lezen, hier klikken:statuten_jeugdraad.pdf

Logon

Home | Jeugdraad | Jeugdwerk | Vakantieaanbod | Agenda | Uitleendienst | Contact

Photo